1. Home
  2. Podnikatelé
  3. Finance
  4. Co mohu dělat, pokud mi hrozí, že nebudu schopen splácet své dluhy (například dodavatelům, úvěry apod.)? Co když se dostanu do situace, kdy budu muset podat insolvenční návrh? Mohu využít moratoria?
  1. Home
  2. Podnikatelé
  3. Co mohu dělat, pokud mi hrozí, že nebudu schopen splácet své dluhy (například dodavatelům, úvěry apod.)? Co když se dostanu do situace, kdy budu muset podat insolvenční návrh? Mohu využít moratoria?

Co mohu dělat, pokud mi hrozí, že nebudu schopen splácet své dluhy (například dodavatelům, úvěry apod.)? Co když se dostanu do situace, kdy budu muset podat insolvenční návrh? Mohu využít moratoria?

Na úrovni různých orgánů státu jsou projednávány různé formy podpory podnikatelům, které vám mohou pomoci. Momentálně jsou to zejména tzv. liberační daňové balíčky a úvěry ČMZRB. Budou se však objevovat nepochybně další (plánovaná je např. podpora živnostníků ze strany Evropské unie).

Jako krajní možnost v situaci, kdy byste věděli, že nebudete schopni své dluhy včas platit, lze zvážit podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na prohlášení moratoria podle § 115 a násl. insolvenčního zákona. Tím si můžete zajistit prostor až 3 měsíce, kdy možnosti věřitelů vůči vám budou omezené – například dodavatelé energií a surovin nemohou odstoupit od smluv, které máte uzavřeny. Máte také prostor přednostně hradit některé typy pohledávek (souvisící se zachováním provozu závodu a vzniklé v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria). Moratorium vám může umožnit získat čas a prostor na obstarání externího financování (banky, investoři apod.). Pokud se vám v době moratoria úpadek podaří odvrátit, povede to k zamítnutí insolvenčního návrhu nebo zastavení řízení a vaše podnikání se následně bude moci vrátit do původního režimu fungování.

Updated on 25. 3. 2020

Was this article helpful?

Related Articles