1. Home
  2. Podnikatelé
  3. Finance
  4. Dopadá nouzový stav nějak na povinnosti dle EET?
  1. Home
  2. Podnikatelé
  3. Dopadá nouzový stav nějak na povinnosti dle EET?

Dopadá nouzový stav nějak na povinnosti dle EET?

Dne 27. 3. 2020 nabyl účinnosti zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Dle tohoto zákona subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020. Podnikatelé tedy nemusí odesílat data o tržbách, mít vyvěšené informační oznámení nebo vystavovat zákazníkům EET účtenky, což neznamená, že po žádosti zákazníka mu žádnou účtenku nemusíte vystavit, třeba pro následnou potřebu reklamovat zboží. Pokud to ale nedělá povinným problém, evidovat tržby můžou, nejedná se o zákaz.

V současnosti subjekt evidence tržeb není povinen plnit dle zákona upravujícího evidenci tržeb v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu (nouzový stav by měl trvat do 17. května 2020), nicméně na jednání vlády dne 4. 5. vláda odsouhlasila návrh ministryně financí na novelu tohoto zákona, která by prodloužila odklad plnění povinností dle EET až do 31. 12. 2020. 

Datum aktualizace: 6. 5. 2020

z.č. 137/2020: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=788

návrh novely: 

Updated on 27. 3. 2020

Was this article helpful?

Related Articles