1. Home
  2. Obce a státní správa
  3. Může se konat veřejné jednání zastupitelstva?

Může se konat veřejné jednání zastupitelstva?

V období od 7. 4. 2020 se mohou konat zasedání zastupitelstev, aniž by se jednalo o nezbytné či zcela nevyhnutelné záležitosti. Je však potřeba dodržet některá opatření.

Ve vztahu k účasti zastupitelů se nařizuje, aby měli jednotliví zastupitelé mezi sebou odstup nejméně 2 metry a použili ochranné prostředky dýchacích cest. Doporučuje se pak, aby byla účast jednotlivých zastupitelů zajištěny prostředky komunikace na dálku (např. videokonference nebo telekonference), pokud umožní takový prostředek zastupitelům uplatňovat jejich práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva.

Ve vztahu k účasti veřejnosti se nařizuje, aby měla veřejnost mezi sebou odstup nejméně 2 metry a použila ochranné prostředky. Zároveň musí být veřejnosti vhodným způsobem zabezpečeno uplatňování jejích zákonných práv spojený s účastí na jednání zastupitelstva. Doporučuje se taktéž, aby byla účast veřejnosti zajištěna prostředky komunikace na dálku, pokud takový prostředek umožní veřejnosti uplatňovat jejich práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva. Příkladem takového opatření může být umístění monitorů promítajících průběh zasedání zastupitelstva mimo prostor zasedání spolu s možností přítomných osob vystoupit prostřednictvím mikrofonu, videokonference apod.

V období od 24. 3. 2020 do 6. 4. 2020 bylo možné konat veřejná zasedání zastupitelstva pouze v případech nezbytných pro přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám.

Updated on 15. 3. 2020

Article Attachments

Was this article helpful?

Related Articles