1. Home
 2. Občané
 3. Je možné, aby zaměstnavatel zpětně snížil mzdu, když nám to ještě daný měsíc oznámí?
 1. Home
 2. Podnikatelé
 3. Je možné, aby zaměstnavatel zpětně snížil mzdu, když nám to ještě daný měsíc oznámí?
 1. Home
 2. Zaměstnání
 3. Je možné, aby zaměstnavatel zpětně snížil mzdu, když nám to ještě daný měsíc oznámí?
 1. Home
 2. Zaměstnavatelé
 3. Je možné, aby zaměstnavatel zpětně snížil mzdu, když nám to ještě daný měsíc oznámí?

Je možné, aby zaměstnavatel zpětně snížil mzdu, když nám to ještě daný měsíc oznámí?

Možnost zaměstnavatele snížit mzdu je závislá na způsobu, jakým byla mzda sjednána, určena či stanovena. Vždy však musí být mzdy sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má příslušet. Není tedy možné snížit mzdu zpětně.

Sjednání mzdy ve smlouvě

Je-li mzda sjednána ve smlouvě, nemůže zaměstnavatel takovou mzdu bez souhlasu zaměstnance snížit ani jinak měnit. Změna mzdy je v takovém případě možná po oboustranně odsouhlaseném dodatku k pracovní smlouvě.

Stanovení mzdy vnitřním předpisem

Pokud zaměstnavatel stanovil mzdu vnitřním předpisem, může změnit výši mzdy změnou takového vnitřního předpisu. S takovou změnou vnitřního předpisu musí zaměstnavatel seznámit zaměstnance nejpozději v den, kdy zaměstnanec začne vykonávat práci, za kterou náleží mzda, kterou vnitřní předpis upravuje.

Určení mzdy mzdovým výměrem

Je-li mzda určena zaměstnavatelem mzdovým výměrem, má zaměstnavatel právo tento mzdový výměr měnit. Zaměstnavatel je pak povinen oznámit písemně změnu mzdového výměru zaměstnanci nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Z výše uvedeného lze dovodit, že změna mzdového výměru může působit pouze do budoucna. Změna mzdy může nastat nejdříve dnem změny mzdového výměru, v žádném případě nemůže působit nazpět.

Updated on 15. 4. 2020

Was this article helpful?

Related Articles