1. Home
  2. Podnikatelé
  3. Mám jako OSVČ nárok na ošetřovné?

Mám jako OSVČ nárok na ošetřovné?

On-line formuláře pro podání žádosti a dodatečné informace najdete zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/

Jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která je v současné situaci doma a stará se o dítě do 13 let věku, máte nově nárok na ošetřovné (tzv. OČR – ošetřování člena rodiny). Ošetřovné pro OSVČ bylo schváleno usnesením vlády dne 19. 3. 2020. Podmínkou je, aby druhý rodič dítěte (nebo jiná osoba) už nečerpal/a toto ošetřovné nebo jiný kompenzační příspěvek. Další podmínkou je, aby OSVČ vykonávala  svou činnost jako činnost hlavní.

Nárok na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné je vyplácen ve formě veřejné podpory z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Jedná se o podporu de minimis, tudíž může být čerpána v součtu s ostatními podporami de minimis pouze do limitu 200 000 EUR za poslední tři roky.

Příjemce podpory může být osoba samostatně výdělečně činná v hlavní činnosti (v době podání žádosti i čerpání podpory), která splňuje definici malého a středního podniku, je zaregistrovaná jako poplatník daně z příjmů a nemá nedoplatky proti vybraným institucím (např. finanční úřady, celní správa apod.). Podmínky programu obsahují také další požadavky na příjemce podpory.

Nárok na podporu pak vzniká, pokud tyto osoby nemohou svou činnost vykonávat v důsledku péče o dítě mladší 13 let, které navštěvuje školské či jiné zařízení uzavřené v důsledku šíření infekce COVID-19. Další případy vzniku nároku na podporu z programu upravují podmínky programu a příslušné výzvy.

Podpora se poskytuje ve výši 500 Kč za den a je třeba o ní žádat za kalendářní měsíc dle jednotlivých výzev programu. Žádost je dostupná na webu Ministerstva průmyslu a obchodu včetně dalších pokynů.  V rámci druhé výzvy na období od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 je třeba podat žádost do 7. 6. 2020. 

Detaily programu i druhé výzvy naleznete pod tímto odkazem.

Novinky budeme postupně aktualizovat také v naší webové poradně: https://koronavirus.frankbold.org/clanky/osetrovne/.

Updated on 26. 3. 2020

Was this article helpful?

Related Articles