1. Home
 2. Podnikatelé
 3. Finance
 4. Mám nárok na kompenzační bonus pro OSVČ z pětadvacítky?
 1. Home
 2. Podnikatelé
 3. Mám nárok na kompenzační bonus pro OSVČ z pětadvacítky?

Mám nárok na kompenzační bonus pro OSVČ z pětadvacítky?

Od 9.4. mohou OSVČ žádat ministerstvo financí o kompenzační bonus z programu pětadvacítka. 

Kompenzační bonus je ve výši 500 Kč za den.

Prvním obdobím, za které lze o podporu požádat bylo období od 12. března do 30. dubna. Druhé bonusové období probíhá od 1. května do 8. června. Zákon dále umožňuje, aby vláda nařízením stanovila třetí bonusové období pro období mezi 8. červnem až 31. srpnem 2020.

Pro koho je bonus určen?

Pro všechny osoby samostatně výdělečně činné, tedy nikoli pouze živnostníky. Konkrétně v těchto situacích:

 • Činnost jako OSVČ je činností hlavní.
 • Činnost jako OSVČ je činností vedlejší a odměna ze souběžného DPP nepřesahuje 10 000 Kč měsíčně, či z DPČ 3 000 Kč měsíčně.
 • Činnost jako OSVČ je činností vedlejší pokud osoba současně:
  • pobírá invalidní nebo starobní důchod
  • je na mateřské nebo rodičovské dovolené
  • pečuje o zdravotně postiženou osobu
  • připravuje se na budoucí povolání (studenti)

Tyto osoby musely být ve své činnosti omezeny tak, že ji nemohli zcela či z části vykonávat. A to například z důvodů:

 • nutnosti uzavřít provozovnu subjektu kompenzačního bonusu či omezit její provoz,
 • karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
 • péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
 • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo
 • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu.

Jak o bonus požádat?

Žadatel musí vyplnit jednoduchou žádost a s čestným prohlášením o splnění podmínek ji odeslat příslušnému finančnímu úřadu. Pokud nesplňujete podmínky pro přiznání bonusu v celém kompenzačním období, lze požádat o kompenzaci pouze za dny, kdy byla vaše činnost omezena. Žádost o kompenzační bonus lze podat do 60 dnů od konce bonusového období. Lze žádat i o více období najednou. 

Žádost můžete vygenerovat on-line za našem webu zde: https://koronavirus.frankbold.org/vzory/zadost-kompenzace-osvc/

Také můžete využít oficiální rozhraní Ministerstva financí zde: https://ouc.financnisprava.cz/kompenzace/

Updated on 11. 4. 2020

Was this article helpful?

Related Articles