1. Home
 2. Podnikatelé
 3. Finance
 4. Může koronavirus být důvodem pro snížení či zvýšení dohodnuté ceny?
 1. Home
 2. Občané
 3. Finance
 4. Může koronavirus být důvodem pro snížení či zvýšení dohodnuté ceny?
 1. Home
 2. Podnikatelé
 3. Může koronavirus být důvodem pro snížení či zvýšení dohodnuté ceny?
 1. Home
 2. Smlouvy
 3. Může koronavirus být důvodem pro snížení či zvýšení dohodnuté ceny?
 1. Home
 2. Občané
 3. Může koronavirus být důvodem pro snížení či zvýšení dohodnuté ceny?

Může koronavirus být důvodem pro snížení či zvýšení dohodnuté ceny?

Ano. Pandemie koronaviru může být důvodem pro snížení nebo naopak zvýšení dohodnuté ceny, pokud byla smlouva uzavřena v době, kdy nebylo možné příchod takto rozsáhlé pandemie a jejích důsledků předpovídat. Pokud později došlo ke změně okolností, která založila v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr, může dotčená strana požadovat obnovení jednání o smlouvě. Pozor ale na to, že dokud strany nedojdou k dohodě, povinnost plnit řádně a včas zůstává zachována. Nedohodnou-li se strany, může se dotčená strana obrátit na soud (§ 1764 a následující a § 2620 občanského zákoníku).

Postup popsaný v předchozím odstavci nelze využít, pokud na sebe dotčená strana ve smlouvě převzala riziko změny okolností. Někteří právníci ale mají pochyby o tom, zda je úplné vyloučení základních pravidel o změně okolností možné. Menším podnikatelům totiž často nezbývá, než při jednání s větším obchodním partnerem riziko změny okolností převzít. Možná právě v kontextu koronaviru se dočkáme rozhodnutí Nejvyššího soudu, které takové praxi nepřizná právní ochranu.

Výjimečně mohou závazky ze smlouvy zaniknout z důvodu následné nemožnosti plnění (§ 2006 a následující občanského zákoníku). Následná nemožnost plnění pomůže dodavatelům, kteří se zavázali dodat např. zdravotnický materiál, u něhož stát dočasně zakázal distribuci soukromým subjektům. Závazek v takovém případě zaniká a strany mají povinnost si vrátit již poskytnutá plnění, tedy zejména uhrazenou zálohu. Pozor na to, že následná nemožnost plnění neosvobozuje od plnění tam, kde je objektivně možné závazek splnit, jen bude potřeba využít subdodavatele, dodat zboží později nebo jej získat podstatně dráž – tam je možné maximálně upravit cenu, jak bylo uvedeno výše.

S využitím: https://www.havelpartners.cz/koronavirus-a-dodavatelsko-odberatelske-vztahy-v-otazkach-a-odpovedich

Aktualizováno 30. 4. 2020

Pomohl vám tento článek?

Podobné články